Návod, ako resetovať program na práčke Whirlpool

Ako zresetovať programátor na práčke Whirlpool, keď už sme minuli všetky pokusy na odstránenie chyby? Jediná možnosť je napálenie nového softvéru, programátor samotný sa nedá resetovať ako napríklad počítač, pretože program je pevne nahratý v pamäti programátora. Je však ešte jedna možnosť pre identifikáciu závady – spustiť testovací program.

Ako spustiť testovací program na práčke Whirlpool

Testovací program práčky odskúša všetky funkcie, ktoré môže prací cyklus vykonať, od uzamknutia zámku, napustenie vody, test elektromotora, vypúšťacieho čerpadla či všetkých snímačov a senzorov. Ak sa počas testovacieho programu vyskytne nejaký problém, displej elektroniky zobrazí príslušnú chybu.

Spustenie testovacieho programu s otočným gombíkom pre zvolenie programu

  1. Zavrieme dvere
  2. Otočíme gombíkom na prvú možnú pozíciu voľby programu doľava (väčšinou odstreďovanie alebo vypúšťanie vody).
  3. Stlačíme tlačidlo „Reset“ 4x do 5 sekúnd
  4. Pre programátory WAVE sa testovací program po tomto kroku spustí. Pre programátory WAVE ECO pokračujeme krokom 5.
  5. Posledný chybový kód sa zobrazí na displeji. Stlačíme tlačidlo „Štart“ pre pokračovanie.
  6. Posledné 3 chybové kódy sa zobrazia na dipleji. Pre začatie testu opäť stlačíme tlačidlo „Štart“.
  7. Pre nasledujúci krok stlačíme tlačidlo „Reset“ 2x.
  8. Pre skok na C stlačíme „Reset“ 1x

Upozornenie: Testovací program spustite len s prázdnou práčkou bez prádla!